Начало / Условия за ползване

Условия за ползване

Условия за ползване

Уважаеми клиенти,

добре дошли в сайта на издателство „Милениум”. Тук можете да намерите всички заглавия от каталога ни, както и да поръчате тези, които са в наличност.

 

Страницата за представяне на всяко заглавие съдържа основните характеристики на книгата. Там има подробно описание (корица, формат, страници, година на издаване, ISBN, анотация и др.), корична цена с ДДС и бутон за поръчка. Показаната цена е за 1 екземпляр, без в нея да се включва сумата за доставка.

 

КАК ДА ПАЗАРУВАТЕ


1. Достъпът до стоките, предлагани от „Милениум Пъблишинг“ ЕООДq се осъществява чрез регистрация на сайта www.milleniumbg.eu. При извършване на регистрацията, потребителите попълват заявка, в която въвеждат следната информация: собствено и фамилно име, адрес на електронна поща и парола. За използването на виртуалната книжарница Потребителят се задължава да предоставя вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма. „Милениум Пъблишинг“ ЕООД не носи отговорност за некоректно попълнени от Потребителя данни при последващото обработване и изпълнение на заявката.

2. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички стоки, след като извърши процеса на регистрация. За успешно извършената регистрация потребителите получават електронно съобщение с изрично потвърждение на регистрацията. В случай на загубване (забравяне) на паролата или потребителското име и изрично искане от страна на Потребителя, „Милениум Пъблишинг“ ЕООД се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес, лично посочен от Потребителя.

3. С оглед сигурността и защитата на своите потребители, „Милениум Пъблишинг“ ЕООД уведомява родителите, че предлаганите продукти са предназначени за масовата аудитория. В този смисъл изцяло отговорност на родителите е определянето на подходящите продукти за ползване от страна на техните деца.

4. „Милениум Пъблишинг“ ЕООД не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие, в резултат на или поради изчерпване на продуктите, включително невъзможност за използване на сайта поради технически проблеми, профилактика и др. „Милениум Пъблишинг ЕООД“ не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящите общи условия.
 
5. За да закупите дадена книга, трябва да я добавите във виртуалната си кошница. Можете да продължите с пазаруването или да финализирате поръчката си. Ако искате да продължите с пазаруването, изберете ново заглавие и отново го добавете в кошницата си. Заглавията се натрупват в страницата за поръчки, където разполагате с броя поръчани от Вас книги, единичната им цена, цената с начислена отстъпка и дължимата от Вас крайна сума, към която може да се добави и сумата за доставка. Mожете да коригирате броя на желаните от Вас книги, да изтриете или да продължите да добавяте книги. След като вече сте уточнили заглавията за поръчка и количествата, натиснете "Поръчайте".

 

6. Цени и отстъпки: Всяко заглавие, закупено от сайта на издателство „Милениум”, се намалява с 10%-15% от коричната му цена. Изключение правят книгите в промоция, чийто процент намаление е изрично посочен. На следващ етап от поръчката в специално обозначено поле можете да добавите и промоционален код (ако разполагате с такъв от наши кампании), който да начисли обща по-голяма или равна отстъпка върху избраните заглавия. Промоционалните кодове са еднократни и евентуален остатък по тях не може да се използва за следваща поръчка.

„Милениум“ има право да обявява различни намаления от цените на предлаганите книги за определен период, както и правото да променя цените по собствена инициатива в случаите, когато е налице нова цена на съответната книга, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.

При допуснати технически грешки в данните, въведени за потребителя във Виртуалната книжарница, „Милениум“ има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

 

7. Следва да попълните коректно личните си данни и адреса, на който желаете да бъде доставена поръчката Ви. Полетата, които са отбелязани със съответния знак (*), трябва да се попълнят задължително. В случай че желаете да получите фактура за закупените книги, въведете данни за фактуриране. За да продължите напред, натиснете бутона „Изпрати” и прегледайте заявката си. Това ще бъде нейният окончателен вид и всички следващи промени ще могат да се извършват само чрез уговаряне по телефона или по електронната поща.

 

8. Защита на лични данни: Информацията, чрез която потребителят може да бъде идентифициран, включва: име, e-mail адрес, професия, рождена дата, лични интереси, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същия предоставя доброволно при закупуване стоки. „Милениум Пъблишинг“ ЕООД провежда политика за защита на личните данни в качеството си на администратор на лични данни, регистриран от Комисия за защита на личните данни. Потребителят има право на достъп, поправка и промяна на собствените си Лични данни, които е въвел при регистрацията на сайта: www.milleniumbg.eu или които са станали негово достояние при използване на Виртуална книжарница на сайта. В случай на промяна в регистрационните данни, потребителят следва да ги актуализира в срок от 7 работни дни, в противен случай “Милениум Пъблишинг” ЕООД не носи отговорност за реализиране на поръчката при условията на непоправените или неактуализираните  регистрационни данни. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от лицето, обработващо личните данни в „Милениум Пъблишинг“ ЕООД, както и личните данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг. „Милениум Пъблишинг“ ЕООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се предоставят на трети лица за рекламни и промоционални цели. С приемане на настоящите Общи условия потребителят се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, ал.1 т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство.

„Милениум Пъблишинг“ ЕООД полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Потребителите. При събирането,  обработването и съхраняването на личните данни „Милениум Пъблишинг“ ЕООД стриктно съблюдава българското законодателство и подхожда с отговорност към предоставените от потребителите лични данни. Достъпът и ползването от потребителите на социалните мрежи - Facebook, Tweeter, YouTube, Google +, Instagram, и други изискват отделна регистрация и приемане на общите условия на съответните интернет страници и "Милениум Пъблишинг“ ЕООД не носи отговорност за защита на личните данни при приемане условията на тези сайтове.

 

9. Условия за доставка: „Милениум“ доставя своите продукти на посочения от Вас адрес на територията на България (страната) и в чужбина. Доставката на територията на страната се извършва с куриер („Спиди“) или с „Български пощи“ и се реализира в рамките на 3 работни дни.

Доставките в чужбина се извършват само от „Български пощи“ ЕАД и се реализират в приблизителен срок от 10 до 40 работни дни, в зависимост от конкретната дестинация. Доставчикът „Български пощи“ ЕАД не предоставят конкретни срокове за доставка, с оглед което и „Милениум Пъблишинг“ ЕООД не се обвързва с конкретен времеви параметър на доставка.

Доставката с куриер за територията на Република България се изчислява в зависимост от теглото на поръчката по действащия ценоразпис на куриери "Спиди". Цената на доставката за чужбина се изчислява автоматично спрямо общия грамаж на поръчката и съгласно установените цени на „Български пощи“ ЕАД, достъпни на следния електронен адрес (http://www.bgpost.bg/bg/337). Поръчки, пътуващи с Български пощи, не могат да бъдат проследявани. Максималното тегло на поръчка за чужбина – до 5 кг.  Tранспортните разходи са за сметка на клиента. Като клиент Вие поемате задължението да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката. Ако не бъдете намерен в срока за изпълнение на доставката (7 дни) на посочения адрес или не осигурите достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и „Милениум Пъблишинг” ООД се освобождава от задължението си да я изпълни. Заплащането на дължимата цена се извършва при получаването й от поръчителя или от трето лице, при положение че то потвърди получаването. Ако третото лице се ангажира с приемането на поръчаната книга от името на първоначалния клиент, последният няма право да я върне или да има възражения относно доставката.

При нужда от връзка с Потребителя за уточняване на детайли по доставката, наш представител може да се свърже по телефон или email, като сроковете за доставка започват да текат след уточняване на нужните детайли.

„Милениум“ си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителя, с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя, а също и правото да променя лицето, извършващо доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, без с това да променя цената, срока, както и начина на доставка.

В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Милениум Пъблишинг“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. В този случай Потребителят има право да потвърди направената заявка, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. 

10. Начини на плащане: При плащане в брой на поръчаните стоки потребителят се задължава в момента на доставката да предаде на представител на Милениум Пъблишинг ЕООД или на лицето, извършващо доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. При плащане по банков път в лева, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Милениум Пъблишинг ЕООД и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента. При плащане по банков път в евро, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Милениум Пъблишинг ЕООД и едва след като депозитът бъде потвърден, започва да тече срокът за обработване и доставка на поръчаните стоки. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

11. Анулиране на поръчка:

11.1.В рамките на 12 часа след извършване на поръчката и в случай, че стоката не е напуснала склада/търговския обект на „Милениум Пъблишинг“ ЕООД, потребителят има право да анулира поръчката. Анулирането следва да се извърши на следната електронната поща: sales@milleniumbg.eu  При извършване на анулирането, потребителите посочват: име, номер и дата на поръчката, точно описание на стоката.

11.2. Потребител, попадащ под закрилата на ЗЗП има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи съгласно условията на чл. 50 от Закона за защита на потребителите. При реализиране на правото си на отказ този Потребител дължи единствено разходите по чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

11.3. Отказът от поръчка се извършва чрез електронната поща sales@milleniumbg.eu. В случай на отказ „Милениум Пъблишинг“ ЕООД изпраща на потребителя,  попадащ под закрилата на ЗЗП потвърждение за получаване на отказа му. Когато потребителят упражни правото си на отказ трябва да изпрати или предаде стоките обратно на „Милениум Пъблишинг“ ЕООД в годно търговско състояние или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 7 дни, считано от датата, на която потребителят, попадащ под закрилата на ЗЗП, е съобщил на „Милениум Пъблишинг“ ЕООД за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 7-дневния срок. Разходите по връщане на стоката са за сметка на Потребителя, попадащ под закрилата на ЗЗП. Когато потребителят, попадащ под закрилата на ЗЗП е упражнил правото си на отказ, „Милениум Пъблишинг“ ЕООД възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно т. 2 от настоящия раздел.

11.4. При констатация на дефектна стока Потребителят е длъжен да уведоми „Милениум Пъблишинг“ ЕООД. Потребителят е длъжен да провери съдържанието на опаковката за съответствия на изпратената стока с подадената заявка в момента на нейното получаване. При констатирани нарушения във външния вид на стоката е длъжен да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката. „Милениум Пъблишинг“ ЕООД се ангажира съответната стока да бъде подменена с нова, в рамките на 7–дневен срок, а в случай на изчерпване и неналичие на стока, еднородна с поръчаната, „Милениум Пъблишинг“ ЕООД възстановява депозираната за стоката сума, в рамките на 14 дневен срок от реализиране на процедурата по т. 8 от настоящия раздел. Разходите по доставката са за сметка на „Милениум Пъблишинг“ ЕООД.

11.5. Разпоредбите на чл. 50-56 от ЗЗП не се прилагат при договори, които предоставят цифрово съдържание (електронни книги), което не се доставя на материален носител, а се изтегля от сайта, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ. С натискането на бутона за сваляне на електронно съдържание, Потребителят се съгласява, че ще загуби правата си за възстановяване на сума.

12. Защита на интелектуално право: На потребителя е забранено копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание, достъпно на сайта: „www.milleniumbg.eu”, в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Милениум Пъблишинг ЕООД; Потребителите нямат право да използват уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона. Цялото съдържание на уебсайта „https://www.milleniumbg.eu/”, включително текстова част, рисунки, графики, снимки, бази данни, дизайн, видео, марки, софтуерни програми, лого, слогани и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „Милениум Пъблишинг“ ЕООД и/или неговите партньори, клиенти или на потребители, предоставили за публикуване съответните материали. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публично показване и др. на част или цялото съдържание на уебсайта без предварително писмено съгласие на „Милениум Пъблишинг“ ЕООД, на неговите клиенти, партньори и/или на потребителите, предоставили за публикуване съответните материали е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред с всички законни средства. С разполагането на всякакъв материал, който може да се определи като „потребителско съдържание“ на сайта „Милениум Пъблишинг“ ЕООД, потребителят предоставя на „Милениум Пъблишинг“ ЕООД правото да го използва, възпроизвежда, записва, съхранява, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на стоките, предмет на настоящите Общи условия. С приемането на Общите условия за ползване на сайта Потребителят декларира също, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал като потребителско съдържание по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на договорно или друго законово основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на www.milleniumbg.eu и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на трети лица.

13. Други условия: „Милениум Пъблишинг“ ЕООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните стоки без предварително известяване. Запазва си правото да изпраща на своите потребители съобщения – покани за покупка, свързани с нови стоки и услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги. „Милениум Пъблишинг“ ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава. „Милениум Пъблишинг“ ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел актуалния вариант на настоящите условия, освен това не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове. Не носи отговорност също и за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от потребителски компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайтът. „Милениум Пъблишинг“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването на уебсайта.

14. Приложимо право: За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на Интернет страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в сайта на „Милениум Пъблишинг“ ЕООД, натискане на електронна препратка и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

15. Настоящите Общи условия на „Милениум Пъблишинг“ ЕООД влизат в сила от датата на публикуването им и са достъпни на официалния сайт на издателството на следния WEB адрес: www.milleniumbg.eu